Kushtet e Shërbimit për Nasus.al

Hyrje

  • Mirë se vini në Nasus.al, burimi juaj i dedikuar për produkte të autorizuara nga Noson.ch. Duke qasur faqen tonë të internetit dhe duke përdorur shërbimet tona, ju pranoni të jeni të lidhur nga kushtet dhe kushtet e mëposhtme. Ju lutemi t’i lexoni ato me kujdes.

Marrëveshja e Përdoruesit

  • Përdorimi i Nasus.al është i varur nga pranimi i këtyre Kushteve të Shërbimit. Nëse nuk pranoni këto kushte, ju lutemi mos përdorni shërbimet tona.

Politika e Privatësisë

  • Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Ju lutemi shikoni Politikën tonë të Privatësisë, e cila gjithashtu rregullon vizitën tuaj në Nasus.al, për të kuptuar praktikat tona.

Komunikimet Elektronike

  • Kur vizitoni Nasus.al ose dërgoni e-maile tek ne, ju jeni duke komunikuar me ne elektronikisht. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne elektronikisht.

Informacioni për Të Drejtat e Autorit dhe Markën Tregtare

  • Gjithë përmbajtja e përfshirë në këtë faqe, si teksti, grafikët, logot, ikonat e butonëve, imazhet dhe softueri, është pronësia e Nasus.al ose furnizuesve të saj të përmbajtjes dhe mbrohet nga ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Licenca dhe Qasja në Faqe

  • Nasus.al ju jep një licencë të kufizuar për të qasur dhe përdorur këtë faqe për përdorim personal dhe jo për të shkarkuar (përveç ruajtjes së faqeve) ose modifikuar atë, ose ndonjë pjesë të saj, përveç me pëlqimin e shprehur me shkrim të Nasus.al.

Llogaria Juaj

  • Nëse përdorni Nasus.al, ju jeni përgjegjës për të mbajtur konfidencialitetin e llogarisë tuaj dhe fjalëkalimit dhe për kufizimin e qasjes në kompjuterin tuaj.

Përshkrimet e Produkteve

  • Nasus.al dhe asociatët e tij përpiqen të jenë sa më të saktë të mundshëm. Megjithatë, Nasus.al nuk garanton që përshkrimet e produkteve ose përmbajtja tjetër e kësaj faqeje është e saktë, e plotë, e besueshme, aktuale ose pa gabime.

Ligji i Zbatueshëm

  • Duke vizituar Nasus.al, ju pranoni që ligjet e vendit ku bazoet Nasus.al, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve, do të rregullojnë këto Kushte të Shërbimit dhe çdo mosmarrëveshje të çfarëdo lloji që mund të lindë midis jush dhe Nasus.al ose asociatëve të tij.

Mosmarrëveshjet

  • Çdo mosmarrëveshje që lidhet në ndonjë mënyrë me vizitën tuaj në Nasus.al ose me produktet që blini përmes Nasus.al do të nënshtrohet arbitrazhit konfidencial në vendin ku bazoet

Kompania Nasus.al

Adresa Rruga Myslym Shyri, Tirane Albania

Tel : +355698888812

Email : [email protected]